Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Anglo-Polish Legal Services

Profesjonalne usługi prawne dla Polaków w UK

Nazywam się Magdalena Rajputty i zajmuję się tłumaczeniami ustnymi sądowymi oraz pisemnymi. 

Mieszkam w Wielkiej Brytanii już od ponad 13 lat gdzie zdobyłam nowe oraz poszerzyłam dotychczasowe doświadczenia w mojej profesji.

Ukończyłam Filologię Angielską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu gdzie uzyskałam tytuł magistra i od 2002 roku jestem wykwalifikowanym nauczycielem języka angielskiego. Zanim osiedliłam się w Wielkiej Brytanii, przez 5 lat pracowałam jako nauczyciel angielskiego w gimnazjum oraz 3 różnych szkołach językowych w Polsce. Obecnie kontynuuję rolę nauczyciela udzielając prywatnych lekcji angielskiego dla Polaków oraz uczniów z innych krajów.

Ukończyłam również Podyplomowe Studia Tłumaczeniowe na Wydziale Filologicznym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego gdzie studiowałam przekład tekstów prawnych, medycznych, korespondencji biznesowej oraz tłumaczenia przysięgłe. W 2013 roku ukończyłam kurs w zakresie tłumaczeń ustnych dla służb publicznych w Wielkiej Brytanii. 

Od 2013 roku pracuję jako tłumacz sądowy. Posiadam szerokie doświadczenie w tłumaczeniu ustnym postępowań karnych w Sądach Pokoju (Magistrates' Courts) oraz Sądach Koronnych (Crown Courts), spraw rodzinnych w Sądach Okręgowych (County Courts) a także rozpraw w Trybunale Pracy oraz Szpitalach Psychiatrycznych. Ponadto, wykonuję usługi tłumaczeniowe dla angielskich firm prawniczych, między innymi tłumaczenia ustne podczas konferencji oskarżonego z adwokatem w biurze kancelarii oraz w więzieniach. W wolnym czasie tłumaczę dokumenty prawne, medyczne oraz biznesowe, czasami również koncepcje reklam dla firm marketingowych (od 2006-2009 roku pracowałam w Londynie w międzynarodowej firmie zajmującej się badaniem rynku).

Tłumaczenia sądowe oraz prawo karne stały się moją pasją. Lubię pomagać moim rodakom przełamywać bariery językowe, szczególnie podczas rozpraw sądowych, które często są bardzo stresujące oraz trudne dla osób nie mówiących płynnie po angielsku. Cenię poufność, bezstronność oraz profesjonalne podejście do każdej sprawy którą tłumaczę, co zostało wiele razy uznane przez Adwokatów oraz Prokuratorów w Sądzie. Jestem zadowolona gdy mogę pomóc moim rodakom złożyć dokładne zeznania podczas rozprawy tak, aby zapewnić im sprawiedliwy proces sądowy. 

Pracując jako tłumacz sądowy w Londynie, rejonie Hertfordshire, Bedfordshire, Buckinghamshire oraz Northamptonshire miałam przyjemność współpracować z wieloma adwokatami, których profesjonalne usługi prawne, odpowiednie podejście do klienta oraz każdej sprawy, którą się zajmują są warte polecenia moim rodakom. Ponadto, biorąc udział w najróżniejszych sprawach sądowych (poczynając od krótkich rozpraw sądowych, aż do ciężkich i długich procesów) zdobyłam szerokie doświadczenie oraz wiedzę na temat angielskiego systemu prawnego, procedur oraz protokołów sądowych.

Z tego też powodu, zdecydowałam się założyć 'Anglo-Polish Legal Services' aby móc podzielić się moim doświadczeniem, zaoferować właściwą oraz profesjonalą pomoc prawną dla Polaków, którzy znalezli się w trudnych i stresujących dla nich sytuacjach życiowych.  

My name is Magdalena Rajputty and I am a Polish Court Interpreter and Translator.

I have been living in the UK for over 13 years now and have gained a lot of experience in my profession.

I have M.A. Degree in English Philology from University of Adam Mickiewicz in Poland and since 2002, I have been

a qualified English Teacher. Before coming to the UK, I taught English as a Foreign Language in state and private schools inPoland for 5 years.

I have also completed 1 year Postgraduate Studies in the scope of Translation at Institute of English Philology, University of Wroclaw, Poland where I polished translation of business correspondence, law agreements, medical and legal texts as well

as practised sworn-type translations.

In 2013, I successfully completed Public Service Interpreting Course at Herts Interpreting and Translation Service which gaveme a solid grounding in the technical skills and ethics of public service interpreting.

I have been working as a Polish Court Interpreter since 2013. I have a vast experience interpreting criminal proceedings in

Magistrates’ and Crown Courts, family cases in County Courts as well as Employment and Mental Health Tribunals. I have also acted as a face to face Polish interpreter during prison visits and client conferences for various law firms.

I translate legal, business and medical documents and sometimes market research concepts (I previously worked for

an international market research company in London from 2006-2009). 

Court Interpreting and criminal law has become my passion. I enjoy helping people break language barriers, especially

during court proceedings which often are very stressful and difficult for those who can’t speak English fluently.

I value confidentiality, independent and professional approach to every case I interpret and this has many times been

acknowledged by both Prosecution and Defense Counsels at court. I take pride in enabling people to get their message

across and give thorough evidence to ensure successful trial.

Having worked as a court interpreter across London, Hertfordshire, Bedfordshire, Buckinghamshire and Northamptonshire, I have met and cooperated with many Counsels and Solicitors whose excellent and professional services are worth

recommending to people from my Polish community. Moreover, having been involved in numerous court cases (from

straightforward to the most serious indictable only cases), I have gained a wide and comprehensive knowledge and

experience of English legal system, its workings, procedures and protocols.

I therefore decided to set up ‘Anglo-Polish Legal Services’ where I could share my experience, offer guidance, advice and assistance to Polish people who found themselves in situations that can be alien to them, stressful and worrying.

0