Anglo-Polish Legal Services

Profesjonalne usługi prawne dla Polaków w UK

Services

PRAWO KARNE

Oferujemy pełen zakres usług we wszystkich sprawach karnych:

*Konsultacje z doświadczonym prawnikiem ds. karnych poprzez telefon/Skype lub osobiście w kancelarii

*Aplikacje pisemne do Sądu/Prokuratury

*Przygotowanie do samo-reprezentacji w sądzie bez udziału adwokata

*Reprezentacja oraz obrona oskarżonego w sądzie (Adwokat + Tłumacz obecny na rozprawie/procesie)

CRIMINAL LAW

We offer comprehensive advice and help in all criminal matters:

*Telephone/Skype or F2F consultations with an expert criminal solicitor

*Drafting applications to the Court/CPS

*Preparing mitigation letter for self-representation in Court

*Court representation in person (both Solicitor and Polish Interpreter present)

PRAWO RODZINNE 

Współpracujemy z doświadczonymi prawnikami ds.rodzinnych:

*Konsultacje osobiste w kancelarii w sprawach ustalenia kontaktów z dzieckiem, aplikacji rozwodowych oraz spraw majątkowych

*Aplikacje pisemne do sądu

*Reprezentacja w sądzie grodzkim (County Court) w sprawach rodzinnych oraz rozwodowych

FAMILY LAW

We cooperate with many experienced family solicitors who offer help and support in all family and divorce matters:

*Private consultations and advice regarding child contact, divorce cases as well as settling financial matters

*Drafting applications to County Court

*Court representation in all family and divorce matters

PRAWO PRACY

Oferujemy wszechstronną i fachową pomoc prawną z zakresu prawa pracy:

*Konsultacje i porady z prawnikiem polskim w kwestiach kontraktu, zatrudnienia, urlopu, niezdolności do pracy oraz zwolnienia z pracy

*Aplikacje pisemne do Trybunału Pracy (Employment Tribunals)

*Profesjonalne przygotowanie sprawy oraz reprezentacja pracowników i pracodawców przed Trybunałem Pracy

EMPLOYMENT LAW

We offer expert help in all employment matters:

*Consultations with a Polish Solicitor who can provide comprehensive advice regarding employment contracts, holidays, sick leave as well as redundancy/termination of employment

*Drafting applications to Employment Tribunals

*Professional preparation, case management as well as representation of employees and employers before Employment Tribunal

Share