Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Anglo-Polish Legal Services

Profesjonalne usługi prawne dla Polaków w UK

Services

PRAWO KARNE

Oferujemy pełen zakres usług we wszystkich sprawach karnych:

*Konsultacje z doświadczonym prawnikiem ds. karnych poprzez telefon/Skype lub osobiście w kancelarii

*Aplikacje pisemne do Sądu/Prokuratury

*Przygotowanie do samo-reprezentacji w sądzie bez udziału adwokata

*Reprezentacja oraz obrona oskarżonego w sądzie (Adwokat + Tłumacz obecny na rozprawie/procesie)

CRIMINAL LAW

We offer comprehensive advice and help in all criminal matters:

*Telephone/Skype or F2F consultations with an expert criminal solicitor

*Drafting applications to the Court/CPS

*Preparing mitigation letter for self-representation in Court

*Court representation in person (both Solicitor and Polish Interpreter present)

PRAWO RODZINNE 

Współpracujemy z doświadczonymi prawnikami ds.rodzinnych:

*Konsultacje osobiste w kancelarii w sprawach ustalenia kontaktów z dzieckiem, aplikacji rozwodowych oraz spraw majątkowych

*Aplikacje pisemne do sądu

*Reprezentacja w sądzie grodzkim (County Court) w sprawach rodzinnych oraz rozwodowych

FAMILY LAW

We cooperate with many experienced family solicitors who offer help and support in all family and divorce matters:

*Private consultations and advice regarding child contact, divorce cases as well as settling financial matters

*Drafting applications to County Court

*Court representation in all family and divorce matters

PRAWO PRACY

Oferujemy wszechstronną i fachową pomoc prawną z zakresu prawa pracy:

*Konsultacje i porady z prawnikiem polskim w kwestiach kontraktu, zatrudnienia, urlopu, niezdolności do pracy oraz zwolnienia z pracy

*Aplikacje pisemne do Trybunału Pracy (Employment Tribunals)

*Profesjonalne przygotowanie sprawy oraz reprezentacja pracowników i pracodawców przed Trybunałem Pracy

EMPLOYMENT LAW

We offer expert help in all employment matters:

*Consultations with a Polish Solicitor who can provide comprehensive advice regarding employment contracts, holidays, sick leave as well as redundancy/termination of employment

*Drafting applications to Employment Tribunals

*Professional preparation, case management as well as representation of employees and employers before Employment Tribunal

Share

0